شماره روابط عمومی

09053368596

ایمیل کنگره

north.dent2019@gmail.com

محل برگزاری کنگره

مازندران، ساری، کیلومتر ۱۷ جاده فرح اباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم

آدرس دبیرخانه

مازندران،ساری،میدان معلم،معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی مازندران، دبیرخانه کنگره دانشجویی دندانپزشکی
فهرست