اولین کنگره دانشجویی شمال کشور با محوریت ویژه ایده و طرح های فناورانانه در دندانپزشکی.

بررسی محورهای فرعی در زمینهٔ #اندودنتیکس از جمله:

بیولوژی پالپ دندان و آناتومی داخلی
حفاظت پالپی
بیماری‌های پالپ و پری‌اپیکال
تشخیص، طرح درمان و ملاحظات سیستمیک
تکنیک‌های بی‌حسی در اندو
فوریت‌های اندودنتیک
رادیوگرافی در اندو
مدیریت عوارض حین درمان
درمان مجدد دندان‌ها
جراحی اندودنتیک
ابزارهای نوین در درمان‌های اندو
انواع روش‌های درمان ریشه
و…

مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۲۵ شهریور

فهرست