کارگاه های اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور

پنجشنبه  1398/9/14 – 10:30 تا 12:00 – کارگاه مرور سیستماتیک

پنجشنبه 1398/9/14 – ساعت 13:30 تا 15:00 – مهندسی بافت

جمعه 1398/9/15 – ساعت 9:00 تا 12:00 – کارگاه عملی ترمیم دندان های پیچیده 

  • جهت ثبت نام و ثبت فیش واریزی به پنل کاربری خود مراجعه نمایید
General Workshop Ig
فهرست