اولین کنگره دانشجویی شمال کشور با محوریت ایده و طرح های فناورانانه در دندانپزشکی و بررسی محورهای فرعی در شاخهٔ
جراحی دهان،فک و صورت از جمله:

اورژانس‌های پزشکی در دندانپزشکی
اصول کلی جراحی‌های داخل دهانی
تکنیک‌های جراحی‌های مینور
تکنیک‌های جراحی ماژور
کنترل بیماران پس از جراحی
روش‌های پیشگیری از عوارض محتمل حین جراحی
ایملپنت‌های دندانی
اصول تشخیص افتراقی و بیوپسی
درمان جراحی ضایعات پاتولوژیک دهانی
تکنیک‌های کشیدن دندان
اختلالات مفصل گیجگاهی_فکی و روش های درمان
و…

مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۲۵ شهریور

فهرست