اولین کنگره دانشجویی شمال کشور

بررسی برخی محورهای فرعی در زمینهٔ دندانپزشکی از تشخیص تا طرح درمان از جمله:

بررسی اصول معاینه و آنالیز سیمپتوم‌ها

اندیکاسیون‌های تجویز گرافی داخل و

خارج‌دهانی

ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

کنترل کیفیت و کنترل عفونت در رادیولوژی

تصویربرداری دیجیتال و CBCT

اصول تفسیر رادیوگرافی

بررسی انواع ضایعات خوش‌خیم و بدخیم دهانی

اصول تشخیص ضایعات دهانی

اصول طرح درمان

ملاحظات سیستمیک

عوامل مداخله‌گر در طرح درمان آکادمیک

و…

فهرست