????اولین کنگره دانشجویی شمال کشور با محوریت ایده و طرح های فناورانانه در دندانپزشکی و بررسی محورهای فرعی در زمینهٔ #پریودنتیکس از جمله:

⭕️طبقه‌بندی و اپیدمیولوژی بیماری‌های پرودنتال
⭕️اتیولوژی بیماری‌های پریودنتال
⭕️ارتباط بیماری‌های پریودنتال و شرایط سیستمیک بیمار
⭕️پاتولوژی ژینژیوال
⭕️پاتولوژی پریودنتال
⭕️تشخیص، پیش‌آگهی و ارائه طرح درمان
⭕️ملاحظات سیستمیک در درمان‌های پریودنتال
⭕️ درمانهای مستلزم جراحی و غیر‌ جراحی
⭕️عوارض و شکست‌های ایمپلنت‌های دندانی و نتایج درمانی آن

#NORTHDENT

????مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۲۵ شهریور

فهرست