63059339 6123595135952 4504367473033740288 N

کنگره ای با دریایی از علم در کنار ساحل زیبای خزر

Photo 2019 11 28 15 09 48
Photo 2019 09 14 11 39 12

برگزار کننده

Universitypicture 1

حامیان کنگره

Civilica
Img 7664
Photo 2019 09 10 15 18 53
Goldiran

اقامت VIP در کنار ساحل

برگزاری کارگاه های آموزشی دندانپزشکی و پژوهشی

تسهیلات ویژه برای رابطین دانشگاه های کشور

شرایط اسپانسرینگ کنگره‌ی NORTH DENT

فهرست